اظهارات غیرورزشی سرمربی الاهلی علیه ایران

اظهارات غیرورزشی سرمربی الاهلی علیه ایران

کاسمین اورالیو، سرمربی تیم الاهلی امارات اظهار نظری شبیه چوی – سرمربی وقت تیم ملی کره جنوبی در مورد فوتبال ایران داشته است!

اظهارات غیرورزشی سرمربی الاهلی علیه ایران

کاسمین اورالیو، سرمربی تیم الاهلی امارات اظهار نظری شبیه چوی – سرمربی وقت تیم ملی کره جنوبی در مورد فوتبال ایران داشته است!

(image)
اظهارات غیرورزشی سرمربی الاهلی علیه ایران