استخاره، حضور بازیکن برزیلی را در لیگ برتر فوتسال منتفی کرد!

استخاره، حضور بازیکن برزیلی را در لیگ برتر فوتسال منتفی کرد!

استخاره، حضور بازیکن برزیلی را در لیگ برتر فوتسال منتفی کرد!

استخاره، حضور بازیکن برزیلی را در لیگ برتر فوتسال منتفی کرد!