اتمام حجت سرمربی استقلال با افتخاری

اتمام حجت سرمربی استقلال با افتخاری

وبسایت نود: استقلالی ها امروز تمرین ریکاوری را در حالی برگزار کردند که جو سنگینی بر تمرین حاکم بود. باخت استقلال به نفت خلق همه را تنگ کرده بود. …

اتمام حجت سرمربی استقلال با افتخاری

وبسایت نود: استقلالی ها امروز تمرین ریکاوری را در حالی برگزار کردند که جو سنگینی بر تمرین حاکم بود. باخت استقلال به نفت خلق همه را تنگ کرده بود. …

(image)
اتمام حجت سرمربی استقلال با افتخاری