آیا واقعا نکو روی نام کریمی خط قرمز کشیده است؟

آیا واقعا نکو روی نام کریمی خط قرمز کشیده است؟

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرآنلاین: علی کریمی در بازی خداحافظی جواد نکونام حضور ندارد. همین چند بار تغییر اسم بازی روز پنجشنبه و اینکه حتی تا آخرین لحظات معلوم نبود خود نکونام در این بازی حضور دارد یا نه، سوال های زیادی را ایجاد می کند …

آیا واقعا نکو روی نام کریمی خط قرمز کشیده است؟

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرآنلاین: علی کریمی در بازی خداحافظی جواد نکونام حضور ندارد. همین چند بار تغییر اسم بازی روز پنجشنبه و اینکه حتی تا آخرین لحظات معلوم نبود خود نکونام در این بازی حضور دارد یا نه، سوال های زیادی را ایجاد می کند …

آیا واقعا نکو روی نام کریمی خط قرمز کشیده است؟

آهنگ جدید