آغاز مذاکرات باشگاه استقلال با زهیوی

آغاز مذاکرات باشگاه استقلال با زهیوی

خبرگزاری فارس: علیرضا منصوریان روز گذشته نام چند بازیکن از جمله رحیم زهیوی را به باشگاه استقلال ارائه کرد و حتی نامه درخواست جذب این بازیکن هم به باشگاه استقلال خوزستان ارائه شد. …

آغاز مذاکرات باشگاه استقلال با زهیوی

خبرگزاری فارس: علیرضا منصوریان روز گذشته نام چند بازیکن از جمله رحیم زهیوی را به باشگاه استقلال ارائه کرد و حتی نامه درخواست جذب این بازیکن هم به باشگاه استقلال خوزستان ارائه شد. …

(image)
آغاز مذاکرات باشگاه استقلال با زهیوی