آغاز فعالیت تیم ها برای جذب رحمتی در صورت جدایی/ مقصد سید کجاست؟

آغاز فعالیت تیم ها برای جذب رحمتی در صورت جدایی/ مقصد سید کجاست؟

وب سایت رسمی برنامه نود- همه می دانند تکلیف ماندن یا رفتن رحمتی هنوز مشخص نیست. به گزارش سایت نود، در جلسه دیروز هیات مدیره استقلال که علیرضا منصوریان هم حضور داشت موضع سرمربی آبی ها مشخص نبود و نامهای مختلفی در لیست …

آغاز فعالیت تیم ها برای جذب رحمتی در صورت جدایی/ مقصد سید کجاست؟

وب سایت رسمی برنامه نود- همه می دانند تکلیف ماندن یا رفتن رحمتی هنوز مشخص نیست. به گزارش سایت نود، در جلسه دیروز هیات مدیره استقلال که علیرضا منصوریان هم حضور داشت موضع سرمربی آبی ها مشخص نبود و نامهای مختلفی در لیست …

(image)
آغاز فعالیت تیم ها برای جذب رحمتی در صورت جدایی/ مقصد سید کجاست؟